Hliníkové okná

ALIPLAST Imperial

- konštrukčná hĺbka 65 mm rám, 74 mm krídlo
- systém s prerušeným tepelným mostom
- vhodný do exteriéru
- hrúbka skla (izolačného dvojskla, či trojskla) 4 – 51 mm
- koeficient prestupu tepla – v závislosti od použitého skla – do U=0,5W/m2
- teplý rámik Swisspacer – voliteľný
- obvodové, bezpečnostné kovanie
- kovanie s mikroventiláciou na otváravo-sklopných krídlach
- tesnenie EPDM, šedé alebo čierne, vymeniteľné
- celoobvodové tesnenie

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Imperial je trojkomorovým teplým systémom pre konštrukcie okien, dverí a stien. V profiloch je vytvorený tepelný most o šírke až 24 mm. Systém je vhodný pre prostredie s väčšími výkyvmi teplôt. Tento systém je tvorený dvomi lisovanými profilami, ktoré sú oddelené polyamidovým pásikom posileným sklenným vláknom. Takáto konštrukcia je po nalakovaní povrchu zárukou dokonalej izolácie. Súčiniteľ prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,2-2,3 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,1 wg. Pri použití izolačného skla s U 1,1 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) hodnotu U 1,7 W/m2K. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami šírky 65mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí) a 74mm (okenné krídla), ďalej hrúbky steny 1,7-2,0mm pri maximálnych rozmeroch krídla. Do tohoto systému je potom možno použiť sklo o hrúbke 4-51mm. Systém využíva kovania typu Sobinco,Roto,Siegenia resp. Fapim. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL . Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých doplnkov, ako napríklad samozatvárače, kľučky a iné.

POUŽITIE

- pevné steny,okná dvere
- okná : otváravé,sklopné,otváravo-sklopné, sklopno-posuvné-kyvné okolo vertikálnej. aj horizontálnej osi
- dvere : otváravé dnu, von, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi
- dvere : kyvné, posuvné


ALIPLAST Superial

- konštrukčná hĺbka 75 mm rám, 84 mm krídlo
- systém s prerušeným tepelným mostom
- vhodný do exteriéru
- hrúbka skla (izolačného dvojskla, či trojskla) 14 – 61 mm
- koeficient prestupu tepla – v závislosti od použitého skla – do U=0,5W/m2
- teplý rámik Swisspacer – voliteľný
- kovanie Trend – obvodové, bezpečnostné
- kovanie s mikroventiláciou na otváravo-sklopných krídlach
- tesnenie EPDM, šedé alebo čierne, vymeniteľné
- celoobvodové tesnenie


CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Tento okenný systém sa vyznačuje zosilenou tepelnou izoláciou. Patrí podľa materialovej normy DIN 4108 do najkvalitnejšej skupiny 1,0 wg. Šírka okenných rámov je 75mm, šírka okenných krídel 84mm. Hrúbka používaných sklenných výplní sa pohybuje od 14 do 61mm.Tento systém vyhovuje náročnejším požiadavkám zákazníkov hlavne pre svoje tepelné a akustické vlastnosti a jeho popularita týmto stále rastie aj na Slovensku.

POUŽITIE

- pevné steny, okná dvere
- okná: otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné
- dvere: ováravé dnu, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi